Aktuality 2016-12-27T23:03:27+00:00

Aktuality

5.12.2017

Aktualizace vlastnické struktury

5. 12. 2017|

V souvislosti se zápisem vkladu do obchodního rejstříku, který byl schválen na valné hromadě dne 16. června 2017 a který nabyl právní moci od 9. listopadu, dochází k úpravám vlastnické struktury naší společnosti. Aktuální složení [...]

3.8.2017

Výroční zpráva 2016

3. 8. 2017|

Nabízíme Vám ke stažení Výroční zprávu Vodohospodářské společnosti Olomouc, a.s. za rok 2016 PDF (9.18 MB).

15.5.2017

Svolání valné hromady na 16. 6. 2017

15. 5. 2017|

Představenstvo akciové společnosti Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s., se sídlem Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc – Hodolany, IČ: 47675772, svolává VALNOU HROMADU akcionářů, která se bude konat dne 16. června 2017 od 13.00 hod. v sídle společnosti s pořadem jednání dle pozvánky uvedené v [...]

16.3.2017

Nejvýznamnější investice roku 2016

16. 3. 2017|

Představujeme Vám 6 nejvýznamnějších investičních akcí v celkovém objemu více než 25 mil. Kč, které jsme realizovali v roce 2016. Jejich přehled naleznete zde.

25.1.2017

Výroční zpráva 2015

25. 1. 2017|

Nabízíme Vám ke stažení Výroční zprávu Vodohospodářské společnosti Olomouc, a.s. za rok 2015 PDF (8.46 MB).