Aktuality2016-12-27T23:03:27+01:00

Aktuality

12.6.2018

Nejvýznamnější investice roku 2017

12. 6. 2018|

Přinášíme Vám přehled nejvýznamnějších investičních akcí v celkovém objemu více než 27 mil. Kč, které jsme realizovali v roce 2017. Jejich přehled naleznete zde.

22.5.2018

Svolání valné hromady na 22. 6. 2018

22. 5. 2018|

Představenstvo akciové společnosti Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s., se sídlem Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc – Hodolany, IČ: 47675772, svolává VALNOU HROMADU akcionářů, která se bude konat dne 22. června 2018 od 13.00 hod. v sídle společnosti s pořadem jednání dle pozvánky uvedené v [...]

10.1.2018

Vodné a stočné 2018

10. 1. 2018|

Od 1.1.2018 je stanovena jednotná cena vodného a stočného pro všechny odběratele, kteří jsou zásobováni přes našeho smluvního provozovatele – MORAVSKOU VODÁRENSKOU, a.s. následovně: Vodné: 33,39 Kč/m3 (38,40 Kč/m3 s DPH) Stočné: 39,02 Kč/m3 (44,87 [...]

5.12.2017

Aktualizace vlastnické struktury

5. 12. 2017|

V souvislosti se zápisem vkladu do obchodního rejstříku, který byl schválen na valné hromadě dne 16. června 2017 a který nabyl právní moci od 9. listopadu, dochází k úpravám vlastnické struktury naší společnosti. Aktuální složení [...]

3.8.2017

Výroční zpráva 2016

3. 8. 2017|

Nabízíme Vám ke stažení Výroční zprávu Vodohospodářské společnosti Olomouc, a.s. za rok 2016 PDF (9.18 MB).