Benkov – obnova části vodovodu

//Benkov – obnova části vodovodu
Benkov – obnova části vodovodu2015-05-18T13:32:49+02:00

Popis investice

Investiční akce byla zaměřena na rekonstrukci problematické lokality s vyšším výskytem poruch. Celková délka dosáhla 1 393 m. Z důvodu minimalizace zemních prací a obnovy vozovek byla zvolena metoda řízeného protlačování PE potrubí.

náklady:

3 513 tis. Kč

realizace: