Domašov – obnova sběrných řadů v prameništi

//Domašov – obnova sběrných řadů v prameništi
Domašov – obnova sběrných řadů v prameništi2020-01-21T11:34:14+01:00

Popis investice

Z důvodu stáří a provozních potíží byla provedena celková obnova přivaděče od jímacích zářezů nacházejících se v lese až k vodojemu před rozvodnou sítí Domašova. Významnou komplikací při realizaci akce byly geologické podmínky a to jak rozbřídavé podloží kolem vodoteče, tak i vybíhající část skalního podloží. Celý přivaděč navíc musel klesat, jelikož jde o gravitační do vodojemu. 

náklady:

5 388 tis. Kč

realizace: