Napojení nového vodního zdroje vodovodu Troubelice

//Napojení nového vodního zdroje vodovodu Troubelice
Napojení nového vodního zdroje vodovodu Troubelice2015-05-18T13:32:52+02:00

Popis investice

Nedostatek pitné vody ze stávajícího zdroje byl hlavním důvodem zřízení nového vodního zdroje podzemní vody a výstavby malé úpravny surové vody, ve které je voda provzdušňována a hygienicky zabezpečována. Součástí investiční akce byla i rekonstrukce armaturní komory vodojemu.

náklady:

3 257 tis. Kč

realizace: