Prameniště Černovír – obnova násosky

//Prameniště Černovír – obnova násosky
Prameniště Černovír – obnova násosky2016-03-25T10:22:24+01:00

Popis investice

Spolu s rekonstrukcí výtlaku v prameništi byl vybrán jeden zhotovitel, který vyčistil stávající násoskový řad (DN 300 – 600) a dovnitř zatáhl nové potrubí z PE 100 RC.

náklady:

5 051 tis. Kč

realizace: