Propojení vodovodu přes průmyslovou zónu Uničov

//Propojení vodovodu přes průmyslovou zónu Uničov
Propojení vodovodu přes průmyslovou zónu Uničov2015-05-18T13:32:49+02:00

Popis investice

Z důvodu problematického zakládání šachet u podchodu žel. tratí bylo dokončení akce posunuto na rok 2015. Nový propojovací řad DN 200 zlepší tlakové poměry v průmyslové zóně a zvýší zabezpečenost celé severní části vodovodu.

náklady:

3 574 tis. Kč

realizace: