Rekonstrukce části výtlačného řadu od ČS Litovel po VDJ Křelov

//Rekonstrukce části výtlačného řadu od ČS Litovel po VDJ Křelov
Rekonstrukce části výtlačného řadu od ČS Litovel po VDJ Křelov2015-05-18T13:32:51+02:00

Popis investice

V návaznosti na provedené posudky korozního napadení a kvalitu dopravované vody byla provedena cementace vnitřního povrchu výtlačného ocelového potrubí DN 800 od Rozvadovic po Unčovice.

náklady:

5 835 tis. Kč

realizace: