Rekonstrukce ČOV Mariánské Údolí

//Rekonstrukce ČOV Mariánské Údolí
Rekonstrukce ČOV Mariánské Údolí2016-03-22T20:29:17+01:00

Popis investice

Kromě dotace z ministerstva zemědělství, jejíž výše je uvedena v úvodu této kapitoly, investovala v roce 2007 do rekonstrukce čistírny odpadních vod i naše společnost. V roce 2008, kdy akce byla dokončena, se nám podařilo získat další dotaci ve výši 14 860 tis. Kč.

náklady:

5 903 tis. Kč

realizace: