Rekonstrukce podchodu pod tratí ČD a silnicí u Chudobína

//Rekonstrukce podchodu pod tratí ČD a silnicí u Chudobína
Rekonstrukce podchodu pod tratí ČD a silnicí u Chudobína2018-06-12T21:25:46+02:00

Popis investice

Akce navázala na výměny ocelových nadchodů a podchodů AC výtlačného potrubí v minulých letech. Zde došlo k výměně 123,7 m starých ocelových řadů DN 400 a to jak na výtlačném, tak i zásobním řadu. Celý výtlačný řad mezi ČS a VDJ Chudobín má tedy obnoveny ocelové nadchody nad toky a podchody pod komunikacemi.

náklady:

3 167 tis. Kč

realizace: