Rekonstrukce uliční stoky Hlubočky, ulice Letní

//Rekonstrukce uliční stoky Hlubočky, ulice Letní
Rekonstrukce uliční stoky Hlubočky, ulice Letní2015-05-18T13:32:53+02:00

Popis investice

Monitoringem stokové sítě byl zjištěn velmi špatný stavební stav stoky, který již nebylo možné řešit ani pomocí bezvýkopové technologie a realizoval se tedy otevřený výkop.

náklady:

9 214,2 tis. Kč

realizace: