Úpravna vody Domašov n/B – sanace akumulační komory

//Úpravna vody Domašov n/B – sanace akumulační komory
Úpravna vody Domašov n/B – sanace akumulační komory2015-05-18T13:32:51+02:00

Popis investice

V rámci realizace akce byla dokončena kompletní sanace vnitřního povrchu akumulační komory, vyměněno bylo rozvodné a propojovací potrubí a stávající střecha byla rozebrána a nahrazena novou šikmou střechou, jejíž součástí je i nový železobetonový vstupní objekt.

náklady:

2 139 tis. Kč

realizace: