Vodojem Droždín – rekonstrukce propojovacích potrubí

//Vodojem Droždín – rekonstrukce propojovacích potrubí
Vodojem Droždín – rekonstrukce propojovacích potrubí2015-05-18T13:32:50+02:00

Popis investice

Z důvodu masivní koroze ocelových potrubí a jejich „nenahraditelnosti“ při provozu systému bylo provedeno vyvložkování PE DN 500 u dvou ocelových potrubí DN 600 a úplná výměna dvou řadů DN 800 před armaturní komorou VDJ IB.

náklady:

4 752 tis. Kč

realizace: