Věžový VDJ Šibeník, obnova vnitřního nátěru

//Věžový VDJ Šibeník, obnova vnitřního nátěru
Věžový VDJ Šibeník, obnova vnitřního nátěru2017-03-16T21:56:11+01:00

Popis investice

Součástí díla bylo otryskání zbytků starého nátěru a kompletní aplikace nového nátěrového systému na vnitřním povrchu ocelového věžového vodojemu.

náklady:

3 002 tis. Kč

realizace: