Od 1.1.2021 je stanovena jednotná cena vodného a stočného pro všechny odběratele, kteří jsou zásobováni přes našeho smluvního provozovatele – MORAVSKOU VODÁRENSKOU, a.s. následovně:

  • Vodné: 36,94 Kč/m3 (40,63 Kč/m3 s DPH)
  • Stočné: 44,14 Kč/m3 (48,55 Kč/m3 s DPH)
  • Celkem: 81,08 Kč/m3 (89,18 Kč/m3 s DPH)

 

Od 1.1.2021 bude v tarifní oblasti Olomoucko rovněž platit i jednotná cena vody předané a to ve výši 14,39 Kč/m3 bez DPH.