VHS Olomouc, a.s.

Naše společnost spravuje většinu vodohospodářského majetku obcí a měst v okrese Olomouc. Jsme vlastníky hlavních vodovodních přivaděčů, vodojemů, pramenišť a úpraven vody a také některých kanalizací a čistíren odpadních vod.

Na naši vodovodní síť jsou napojena města a obce, nebo jejich společnosti, které dodávají vodu koncovým zákazníkům.

Vítejte na našich stránkách.

Základní údaje

Obchodní jméno:
Vodohospodářská společnost Olomouc, a. s.

Sídlo: Tovární 1059/41, Olomouc – Hodolany, 772 11

Spisová značka: B 711 vedená u Krajského soudu v Ostravě

 

Právní forma: akciová společnost

Vznik společnosti: 1. 1. 1994

IČ: 47675772

DIČ: CZ47675772

[více zde…]

Poruchy a havárie

Při poruše na vodovodní nebo kanalizační síti se prosím obracejte na našeho smluvního provozovatele, kterým je Moravská vodárenská, a.s.

NONSTOP LINKA: 840 668 668

Zákaznické centrum:
Olomouc: 585 536 111
Uničov: 585 051 088
E-mail: zc@smv.cz

Moravská vodárenská, a.s.[další kontakty…]

Investice

Nedávno dokončené investiční akce. Jejich detailní přehled naleznete v sekci majetek/investice.

Uničov – vložkování stok DIIIa42, D, C2020-01-21T11:45:51+01:00
Výměna domovních uzávěrů na vodovodní síti VHS2020-01-21T11:42:25+01:00
Uničov – rekonstrukce vložkováním stok DIII, DIX, BVII a BVIIa2020-01-21T11:41:21+01:00
Domašov – obnova sběrných řadů v prameništi2020-01-21T11:34:14+01:00
Tovární 41 – rekonstrukce střech2018-06-12T21:38:25+02:00
Uničov – rekonstrukce části sběrače D2018-06-12T21:35:07+02:00
Troubelice obnova části vodovodu a kanalizace v sídlišti RD2018-06-12T21:33:51+02:00
Přáslavice, obnova vodovodu v sídlišti2018-06-12T21:32:19+02:00
Haukovice, výtlačný řad I. a III. etapa2018-06-12T21:30:48+02:00
Rekonstrukce podchodu pod tratí ČD a silnicí u Chudobína2018-06-12T21:25:46+02:00
Mariánské Údolí, vložkování sběrače A2017-03-16T22:00:59+01:00
Uničov – rekonstrukce části sběračů A, C a D2017-03-16T21:57:18+01:00
Výměna vodovodu a kanalizace v sídlišti RD v Troubelicích2017-03-16T21:56:54+01:00
Věžový VDJ Šibeník, obnova vnitřního nátěru2017-03-16T21:56:11+01:00
Výměna hlavních uzávěrů a hydrantů na RVS2017-03-16T21:57:45+01:00

Exkurze

Zajímá Vás vodárenská infrastruktura? Úpravny vody, parní vodárna ve Chválkovicích a další řada našich objektů bývá zpřístupněna veřejnosti několikrát do roka, např. v rámci Světového dne vody 23. března.

V případě zájmu o mimořádnou exkurzi kontaktujte prosím s dostatečným předstihem technického náměstka společnosti.

Aktuality:[více zde…]

Vodné a stočné 2022

Od 1.1.2022 je stanovena jednotná cena vodného a stočného pro všechny odběratele, kteří jsou zásobováni [...]

0
Tolik m3 vody proteče našimi trubkami za rok.
0
Tolik m3 vody celkem pojme našich 16 vodojemů.
0
Tolik m3 odpadních vod vyčistíme za rok.