V roce 1999 došlo k havárii spouštěné jímací studny R v prameništi Štěpánov. Součástí této stavby bylo vybudování a rekonstrukce jímání podzemní vody v tomto prameništi s dopravou vody do studny R, která nadále slouží jako čerpací jímka.