Monitoringem stokové sítě byl zjištěn velmi špatný stavební stav stoky, který již nebylo možné řešit ani pomocí bezvýkopové technologie a realizoval se tedy otevřený výkop.