V souvislosti se zápisem vkladu do obchodního rejstříku, který byl schválen na valné hromadě dne 16. června 2017 a který nabyl právní moci od 9. listopadu, dochází k úpravám vlastnické struktury naší společnosti.

Aktuální složení akcionářů naleznete na stránce Akcie, akcionáři a základní kapitál.