Pokud se vaše nemovitost nachází v oblasti, kde máme veřejný vodovod nebo kanalizační síť (odkaz na mapku) a máte zájem o připojení kontaktujte naši společnost. V rámci první fáze Vám pravděpodobně bude stačit informace o poloze našeho veřejného vodovodu nebo kanalizace, kterou získáte např. na webových stránkách MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s nebo se můžete obrátit na e-mail: zadosti@vhs-ol.cz. V rámci druhé fáze si nechte od oprávněné osoby vyhotovit projektovou dokumentaci, kterou Vám musí projektant zpracovat v souladu s našimi technickými podmínkami (odkaz na technické požadavky) – předejdete tak možným komplikacím.  Poté vyplňte žádost o vyjádření a vše nám zašlete poštou nebo e-mailem na adresu zadosti@vhs-ol.cz. Pokud bude vše v pořádku, zašleme Vám souhlasné vyjádření a to spolu s dalšími doklady doložíte stavebnímu úřadu, který Vám následně vydá územní souhlas. Ve třetí fázi pak budete jednat s naším smluvním provozovatelem – MOVO, a.s., a budete mu předkládat žádost o zřízení vodovodní přípojky a případně s ním uzavírat smlouvu o realizaci a v konečné fázi smlouvu o dodávce vody/odvádění odpadních vod.