V rámci okresu Olomouc najdeme 3 vodohospodářské společnosti (VHS Olomouc, a.s., VHS Sitka s.r.o. a VHS Čerlinka s.r.o.), které vlastní vodovody a kanalizace. Největším vlastníkem je pak město Olomouc a další města a obce v regionu. Největším provozovatelem v okrese je MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., která má uzavřeny provozní smlouvy s městem Olomouc, VHS Olomouc, a.s. a řadou dalších obcí.

Rozsah majetku VHS Olomouc, a.s. je patrný z těchto internetových stránek (sekce majetek).