V návaznosti na uzavřenou smlouvu o provozování (platná od 1. 4. 2020) s MOVO, a.s. je provozovatel pověřen uzavírat smlouvy s odběrateli, zajišťovat provoz, opravy a údržbu, vést evidenci, vypracovat a zasílat vyúčtování a řadu dalších činností. Smlouva je uzavřena do 31.3.2025.