Obdobně jako v případě poruch či odstávek je vhodné se obracet na našeho smluvního provozovatele, kterým je MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. se sídlem v Olomouci na Tovární 41.