Pokud má dojít ke kolizi mezi naší vodohospodářskou infrastrukturou (nejenom vodovody a kanalizace, ale též kabely či stanice katodových ochran) musí nám investor nového záměru zaslat v dostatečném předstihu projekt s návrhem na řešení této kolize. Po následném projednání a vyřešení provozních a technických komplikací bude nutné uzavřít „Smlouvu o přeložce“ [.docx]. Teprve po tomto kroku lze podat žádost o stavební řízení.