Aby byla zajištěna doprava pitné vody i do výše položených objektů nebo výškových budov je zapotřebí v rozvodné síti udržovat určitý přetlak. Navíc to je i ochrana před kontaminací při poruše (pitná voda vytéká z potrubí a zemina se nedostane do dovnitř). Minimální a maximální hodnotu tlaku stanovuje vyhláška a ve všech našich lokalitách ji dodržujeme.

Vzhledem k rozdílnému proudění v potrubí (resp. kolísání odběrů) dochází i ke kolísání tlaku v rozvodné síti. V noci bývá tlak nejvyšší a při maximálních odběrech naopak nejnižší. Čím je rozvodné potrubí menší, tím je náchylnější k těmto výkyvům. Znatelný pokles tlaku tedy, může způsobit např. požární odběr, soused napouštějící bazén nebo velký odběr v průmyslové zóně. Stejně tak tomu bude při poruše vodovodního řadu, kdy voda ve větším množství vytéká do země či stříká z chodníku.