V tomto případě se bohužel taktéž jedná o běžný jev, ke kterému dochází při styku vnitřního povrchu potrubí se vzduchem (většinou při havárii spojené s nutností odstavení a vypuštění části potrubí). Mírné zakalení vody v drtivé většině případů neznamená ovlivnění kvality až na parametr množství železa v pitné vodě – to však není příčinou jakýchkoliv zdravotních komplikací. Pokud takový stav zaznamenáte, proveďte prosím odpuštění vody (nikoliv však zapnutím pračky, protože větší obsah železa se může projevit zabarvením prádla) a pokud se stav nezlepší, volejte poruchovou službu vodáren – 840 668 668.

Abychom tyto negativní dopady snižovali, provádíme již řadu let cementace ocelových řadů, jejich vložkování PE potrubím nebo výměny starých ocelových a litinových řadů.

Mnohdy však tyto problémy se zakalením vznikají v domovním rozvodu např. při opravě vodovodní baterie. Jindy může zakalení způsobit i Váš soused např. velkým odběrem při napouštěním bazénu.