Tak jako cokoliv jiného, potřebuje mít zajištěnou řádnou péči i vodovodní a kanalizační přípojka. A proč? – Protože jen bezproblémová vodovodní přípojka Vám může dopravit pitnou kvalitní vodu až do objektu a nezpůsobí Vám vytopení sklepa či poruchu v chodníku před domem.

 

Kdo nic neví o své přípojce a vnitřním rozvodu vody může očekávat následující:

  • zhoršení kvality v důsledku usazenin či koroze (zejména ocelové potrubí je náchylné ke korozi a postupně dochází k „zarůstání“ vnitřního profilu),
  • staré přípojky a rozvody z olověných trub ovlivňují kvalitu vody a mohou způsobovat i poškození zdraví,
  • nekvalitní nebo poškozené potrubí nemusí vydržet vnitřní tlak a praskne – což může skončit vyplavením bytu nebo dlouhodobým únikem vody (např. do podloží), který se pozná až při pravidelném odečtu. Máme případy, kdy odběratelé musí uhradit až násobky běžných plateb!

 

Co je tedy dobré vědět nebo zjistit:

  • Podívejte se do dokumentace jak stará je Vaše přípojka a z jakého je materiálu. Případně zajděte do sklepa či vodoměrné šachty a zjistěte alespoň z jakého materiálu je přívodní potrubí. Přípojky se většinou budovaly z ocelových či pozinkovaných trub, olověného potrubí a polyetylénu.
  • Pokud je přípojka z oceli starší 50-ti let uvažujte o její výměně. Olověné potrubí má sice delší životnost, ale je zdravotně závadné (určitě vyměnit). Pokud je potrubí z PE můžete zatím být celkem v klidu. I zde však existuje řada výjimek (zásypy kamením, pohyby podloží, otřesy nebo dynamické zatížení od dopravy, malá hloubka uložení, …) – hold nic není 100%.
  • Pokud budete uvažovat o nové přípojce, doporučujeme ji zřídit z polyetylénu PE 100 nebo ještě lépe z PE 100 RC (zasíťovaný polyetylen odolnější proti trhlinám) a řádně ji obsypat pískem nebo zeminou bez kamenů. A kdo chce být skoro dokonalý, ať si potrubí uloží do chráničky (o dramatické navýšení nákladů nejde, poruchu poznáte okamžitě a při další výměně se již nemusíte zabývat výkopem, který je nejdražší).
  • Přípojka končí místem kde je osazen vodoměr (ten je v majetku vlastníka veřejného vodovodu) a dál navazuje vnitřní rozvod vody v budově. Samozřejmě záleží i na kvalitě a stavu vnitřního rozvodu, který vede až k vodovodní baterii.

 

Co doporučujeme:

  • V době dovolených nebo v noci je voda ve vodovodní přípojce a vnitřních rozvodech bez pohybu a zvyšuje se riziko jejího ovlivnění okolním prostředím. Je tedy vhodné ráno před požitím pitné vody nebo napuštěním varné konvice provést její odpuštění (odkalení). Přibližně 30 sekund nechte vodu téci nebo 1 – 2 spláchněte na WC.
  • Odjíždíte na dovolenou? – nezapomeňte uzavřít Vaši přípojku u vodoměru (uzávěr před nebo za vodoměrem). Nepřekvapí Vás při návratu vytopený byt a vysoká úhrada za vodné.
  • Před zimním období ověřte, zda je Vaše potrubí chráněno proti zamrznutí. Totéž platí i pro vodoměr – v případě jeho poškození budete hradit vzniklou škodu.