pro investory

Úvodní stránka/pro investory
22.12. 2020

Přeložky vodohospodářských sítí

2020-12-22T13:38:06+01:0022. 12. 2020|

Pokud má dojít ke kolizi mezi naší vodohospodářskou infrastrukturou (nejenom vodovody a kanalizace, ale též kabely či stanice katodových ochran) musí nám investor nového záměru zaslat v dostatečném předstihu projekt s návrhem na řešení této kolize. Po následném projednání a vyřešení provozních a technických komplikací bude nutné uzavřít „Smlouvu o přeložce“ [.docx]. Teprve po tomto [...]

1.9. 2016

Podmínky pro nabývání vodohospodářského majetku

2020-12-22T13:31:13+01:001. 9. 2016|

otevřít v samostatném okně | stáhnout v PDF Tento dokument je vydán pro potřeby investorů uvažujících o vkladu (darování) vybudované vodohospodářské infrastruktury do majetku VHS Olomouc, a.s. (dále jen VHS).   Vzhledem k zájmu o napojení na náš vodohospodářský infrastrukturní majetek si dovolujeme uvést následující požadavky: v rámci přípravy projektové dokumentace nebo investičního záměru si investor projedná [...]

1.9. 2016

Podmínky pro napojení na infrastrukturu v majetku VHS Olomouc, a.s.

2020-12-22T13:29:25+01:001. 9. 2016|

otevřít v samostatném okně | stáhnout v PDF Tento dokument je vydán pro potřeby investorů uvažujících o připojení na vodohospodářskou infrastrukturu VHS Olomouc, a.s. (dále jen VHS) a vychází z § 8 odst. 4 zákona 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v platném znění. Nejedná se však o detailní výčet všech kroků nutných ke zdárnému předání [...]

28.1. 2015

Jak je to s vodovodní nebo kanalizační přípojkou?

2016-12-28T09:36:32+01:0028. 1. 2015|

Podle ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je vodovodní přípojka samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od odbočení z vodovodního řadu k vodoměru, a není-li vodoměr, pak k vnitřnímu uzávěru připojeného pozemku nebo stavby. Odbočení s uzávěrem je [...]

28.1. 2015

Jaká jsou ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok

2016-12-28T09:37:14+01:0028. 1. 2015|

Ochrannými pásmy se rozumí prostor v bezprostřední blízkosti vodovodních řadů a kanalizačních stok určený k zajištění jejich provozuschopnosti. Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m, u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad [...]

Přejít nahoru