všeobecné

Úvodní stránka/všeobecné
28.1. 2015

Základní rady pro odběratele

2016-12-28T09:42:20+01:0028. 1. 2015|

Tak jako cokoliv jiného, potřebuje mít zajištěnou řádnou péči i vodovodní a kanalizační přípojka. A proč? – Protože jen bezproblémová vodovodní přípojka Vám může dopravit pitnou kvalitní vodu až do objektu a nezpůsobí Vám vytopení sklepa či poruchu v chodníku před domem.   Kdo nic neví o své přípojce a vnitřním rozvodu vody může očekávat následující: zhoršení [...]

28.1. 2015

Proč dochází ke kolísání tlaku v síti?

2016-12-28T09:35:54+01:0028. 1. 2015|

Aby byla zajištěna doprava pitné vody i do výše položených objektů nebo výškových budov je zapotřebí v rozvodné síti udržovat určitý přetlak. Navíc to je i ochrana před kontaminací při poruše (pitná voda vytéká z potrubí a zemina se nedostane do dovnitř). Minimální a maximální hodnotu tlaku stanovuje vyhláška a ve všech našich lokalitách ji dodržujeme. Vzhledem [...]

28.1. 2015

Proč někdy teče „rezavá“ voda?

2016-12-28T09:36:00+01:0028. 1. 2015|

V tomto případě se bohužel taktéž jedná o běžný jev, ke kterému dochází při styku vnitřního povrchu potrubí se vzduchem (většinou při havárii spojené s nutností odstavení a vypuštění části potrubí). Mírné zakalení vody v drtivé většině případů neznamená ovlivnění kvality až na parametr množství železa v pitné vodě – to však není příčinou jakýchkoliv [...]

28.1. 2015

Proč někdy teče „bílá“ voda?

2016-12-28T09:36:05+01:0028. 1. 2015|

Tento jev se nejvíce projevuje při napouštění vody přes perlátory. Je však ovlivněn i koncovkou kohoutu a rychlostí vypouštěné vody. Jde o krátkodobé, ale silné provzdušnění, které se projeví výskytem velkého množství bublinek. Stačí chvíli počkat a dojde k uvolnění bublinek a opětovné průzračnosti pitné vody. Někdy může jít i o vliv zavzdušnění vodovodní sítě při [...]

28.1. 2015

Proč je pitná voda občas cítit chlorem?

2016-12-28T09:36:11+01:0028. 1. 2015|

Kvalita vody je sice stanovena zákonem (resp. vyhláškou) a v drtivé míře nemáme problém s jejím dodržováním. Existuje však řada faktorů, které na ni vliv mají (např. typ vody v daném prameništi, účinnost úpravny vody, sezónní výkyvy v kvalitě a teplotě, stáří vody v distribuční síti, …). Pokud by neexistovala vyhláška o kvalitě vody, bylo by možné vodu vyčistit a [...]

28.1. 2015

Kdo schvaluje cenu vodného a stočného?

2016-12-28T09:44:42+01:0028. 1. 2015|

Nájemce (MOVO, a.s.) je oprávněn vybírat od odběratelů úplatu za odběr vody z vodovodní sítě a za odvádění odpadních vod kanalizační sítí na svůj účet. Výše vodného a stočného se stanoví vždy pro období jednoho roku, přičemž se uplatňuje princip jednotné ceny. Návrh výše vodného a stočného zpracuje nájemce podle právních a cenových předpisů a předkládá [...]

28.1. 2015

Co je vodné a stočné?

2016-12-28T09:44:34+01:0028. 1. 2015|

Vodné je právo na úplatu ve prospěch vlastníka vodovodu nebo provozovatele ve smyslu § 8 odst. 13 zák. č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. Právo na vodné vzniká vtokem vody do potrubí napojeného bezprostředně za vodoměrem, a není-li vodoměr, vtokem vody do vnitřního uzávěru připojeného pozemku nebo stavby, popřípadě do uzávěru [...]

22.1. 2015

Komu patří veřejný vodovod a kanalizace?

2016-12-28T09:37:44+01:0022. 1. 2015|

V rámci okresu Olomouc najdeme 3 vodohospodářské společnosti (VHS Olomouc, a.s., VHS Sitka s.r.o. a VHS Čerlinka s.r.o.), které vlastní vodovody a kanalizace. Největším vlastníkem je pak město Olomouc a další města a obce v regionu. Největším provozovatelem v okrese je MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., která má uzavřeny provozní smlouvy s městem Olomouc, VHS Olomouc, a.s. a řadou dalších obcí. [...]

Přejít nahoru