Popis investice

Investiční akce byla zaměřena na rekonstrukci problematické lokality s vyšším výskytem poruch. Celková délka dosáhla 1 393 m. Z důvodu minimalizace zemních prací a obnovy vozovek byla zvolena metoda řízeného protlačování PE potrubí.