Popis investice

Největší část starého LT řadu DN 300 byla obnovena metodou zatažení potrubí PE 100 RC a zbývající části výtlaku k objektům pak byly provedeny klasickou výkopovou metodou. V suterénu úpravny vody došlo ke změně materiálu na nerezové potrubí uložené na konzolách.