Popis investice

Kompletní rekonstrukce ČOV spočívá v nahrazení dvoustupňové šnekové ČS a hrubého mechanického předčištění za kompaktní jednotku HUBER a novou ČS vystrojenou ponornými čerpadly. Dále byla zrekonstruována usazovací nádrž, rozdělovací komora, aktivační nádrž, vyhnívací nádrže a provozní budovy. Nově je vybudována oběhová aktivace, dvě dosazovací nádrže, objekt třetího stupně čištění, budova dmychárny a budovy garáží. Součástí akce je i výstavba dešťové zdrže s integrovanou ČS před areálem ČOV, přívodní potrubí DN 1 200 a rekonstrukce odlehčovací komory.

V průběhu roku se podařilo částečně zprovoznit novou technologickou linku a v prvním pololetí roku 2003 bylo dílo kompletně dokončeno a uvedeno do ročního zkušebního provozu.