Popis investice

Z důvodu stáří a provozních potíží byla provedena celková obnova přivaděče od jímacích zářezů nacházejících se v lese až k vodojemu před rozvodnou sítí Domašova. Významnou komplikací při realizaci akce byly geologické podmínky a to jak rozbřídavé podloží kolem vodoteče, tak i vybíhající část skalního podloží. Celý přivaděč navíc musel klesat, jelikož jde o gravitační do vodojemu.