Popis investice

Jedná se o první část akce rozdělené na roky 2013 a 2014. Celková vysoutěžená částka za akci je 7 399 tis. Kč. V uplynulém roce se podařilo dokončit obnovu přivaděče mezi VDJ Hraničné Petrovice a obcí a stejně tak mezi VDJ Horné Loděnice a obcí. V roce 2013 zbývá dokončit úsek mezi oběma vodojemy.