Popis investice

Na základě měřičské kampaně balastních vod byly vytipovány k následné realizaci nejvíce problematické úseky na stoce A. Pomocí epoxidové vložky byly obnoveny úseky v profilu DN 300 – 600 a navíc došlo i k injektáži štítované části sběrače.