Popis investice

V úseku procházejícím pod areálem firmy Honeywelu byla provedena rekonstrukce kanalizačního sběrače „A“ DN 600 – 800 pomocí epoxidové vložky vytvrzované ÚV světlem v celkové délce 302 m.