Popis investice

Nedostatek pitné vody ze stávajícího zdroje byl hlavním důvodem zřízení nového vodního zdroje podzemní vody a výstavby malé úpravny surové vody, ve které je voda provzdušňována a hygienicky zabezpečována. Součástí investiční akce byla i rekonstrukce armaturní komory vodojemu.