Popis investice

Kompletní výměna 4 ks. stávajících ocelových nadchodů přes ramena Moravy. Původní nadchody byly odstraněny a nahrazeny novými, které mají kompaktní izolační vrstvu z PUR.