Popis investice

V návaznosti na provedené posudky korozního napadení a kvalitu dopravované vody byla provedena cementace vnitřního povrchu výtlačného ocelového potrubí DN 800. V dalších letech cementace navazujících úseků pokračovaly.