Popis investice

Spolu s rekonstrukcí výtlaku v prameništi byl vybrán jeden zhotovitel, který vyčistil stávající násoskový řad (DN 300 – 600) a dovnitř zatáhl nové potrubí z PE 100 RC.