Popis investice

Vzhledem k silné inkrustaci rozvodného vodovodní sítě bylo přistoupeno ke kompletní výměně vodovodu v celém sídlišti bytových domů. Navíc se podařilo zkoordinovat naše stavební práce s akcí obecního úřadu a uspořit finanční náklady.