Popis investice

U oddílné kanalizace v sídlišti byly zjištěny četné nedostatky týkající se především vodotěsnosti a statické funkce stoky. Většina defektů byla odstraněna v rámci lokálních oprav a dva úseky byly kompletně vyměněny.