Popis investice

Z důvodu problematického zakládání šachet u podchodu žel. tratí bylo dokončení akce posunuto na rok 2015. Nový propojovací řad DN 200 zlepší tlakové poměry v průmyslové zóně a zvýší zabezpečenost celé severní části vodovodu.