Popis investice

Z důvodu nevyhovujícího stavu okenních výplní a nedostatečné izolační schopnosti navazujících konstrukcí byla provedena první etapa rekonstrukce, která spočívala ve výměně oken, izolace fasády a výměně topení včetně ovládacích armatur.