Popis investice

Z důvodu nevyhovujícího stavu okenních výplní a nedostatečné izolační schopnosti navazujících konstrukcí pokračovala III. etapa rekonstrukce, která spočívala ve výměně oken, izolace fasády a výměně topení včetně ovládacích armatur. Touto etapu byla hlavní rekonstrukce budovy završena.