Popis investice

Kromě dotace z ministerstva zemědělství, jejíž výše je uvedena v úvodu této kapitoly, investovala v roce 2007 do rekonstrukce čistírny odpadních vod i naše společnost. V roce 2008, kdy akce byla dokončena, se nám podařilo získat další dotaci ve výši 14 860 tis. Kč.