Popis investice

Stavba další části kanalizace navazuje na investiční akci z roku 2000. Monitoringem stokové sítě byl zjištěn velmi špatný stavební stav stoky a tak se pokračovalo v zahájené obnově uliční stoky.