Popis investice

Akce navázala na výměny ocelových nadchodů a podchodů AC výtlačného potrubí v minulých letech. Zde došlo k výměně 123,7 m starých ocelových řadů DN 400 a to jak na výtlačném, tak i zásobním řadu. Celý výtlačný řad mezi ČS a VDJ Chudobín má tedy obnoveny ocelové nadchody nad toky a podchody pod komunikacemi.