Popis investice

Akce řešila kompletní rekonstrukci vnitřku obou akumulačních komor (5 000 m3). Prováděly se sanace betonových konstrukcí a osazení rozvodného a odběrného potrubí. Finální dokončení stavby proběhlo v následujícím roce.