Popis investice

Výše uvedená stavba řešila špatný technický stav druhé komory VDJ Droždín IA. Jednalo se o kompletní rekonstrukci stropního pláště (tepelné izolace a hydroizolace), vybudování opěrné stěny a zejména o sanaci nekvalitně provedených betonových konstrukcí v komoře. Akce byla dokončena až v I. čtvrtletí roku 2004.